Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą (UK) zalożone 1941r

Dolącz do nas

ZRZESZENIE NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZA GRANICĄ (ZNPZ) powstało 6 marca 1941 roku w Perth w Szkocji. Gen Władysław Sikorski Naczelny Wódz i Premier RP widział potrzebę takiej organizacji i popierał inicjatywę jej założenia. Ci, którzy kładli zręby organizacyjne i ideowe ZNPZ już nie żyją. Byli to żołnierze-nauczyciele w mundurach wojskowych, z dala od Ojczyzny i rodzin lecz zasłużeni i wielce ideowi działacze w Polsce przedwojennej i na emigracji.

Od wczesnych lat naszej działalności, została nawiązana wapółpraca między Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów i Zrzeszeniem Nauczycielskim a to dlatego, ze zainicjowane przez nauczycieli, pierwsze szkoły ojczyste powstały przy pomocy władz centralnych i ogniw terenowych SPK. Dzięki wysiłkom tych dwóch organizacji i zacnym Księżom Kapelanom, teren Wielkiej Brytani pokrywała gęsta sieć szkól i kursów nauczania przedmiotów ojczystych, ktorych liczba w 1952 roku wyniosła 111 z około 5000 uczniami oraz 300 nauczycielami. SZKOLNICTWO EMIGRACYJNE KWITŁO. Większość tych szkół pozostawała pod opieką SPK i nadal pozostaje otrzymując pomoc w różnych formach, a także finansową.

W 1991roku ZNPZ obchodziło ZŁOTY JUBILEUSZ – 50 lat istnienia, efektownej pracy i pomocy Nauczycielą i Szkołom Przedmiotow Ojczystych.

W zmieniających się warunkach dydaktyczno-wychowawczych, pomoc instrukcyjna jest potrzebna nauczycielom i dlatego potrzebna jest własna organizacja zawodowa – Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą.

Mamy obowiązek kontynuować według Statutu nasze zadania oświatowo-wychowawcze, przygotowując naszych następców do dalszej wytrwałej i owocnej pracy na niwie szkolno-oświatowej.

Nasza książka

Historię organizacji, jej spektrum działania oraz korzyści merytoryczne z niej płynące, możecie Państwo poznać zapoznając się z treścią publikacji pt. „Historia ZNPZ”.Koszt książki to jedynie 5 funtów. Można ją odebrać osobiście w siedzibie organizacji, lub może zostać dostarczona pocztą (opłata pocztowa wg aktualnej taryfy Royal Mail).

Historia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą 1941-1991 autorstwa profesora Tadeusza Radzika to obszerna praca nie tylko przybliżająca genezę powstawania organizacji, ale jej rozwój, rozkwit i przede wszystkim wartość ponadczasową.To studium opisujące półwieczną działalność i znaczenie Zrzeszenia na Wyspach Brytyjskich, w którego szeregach znaleźli się wybitni nauczyciele emigracyjni, ambasadorowie polskości, mający olbrzymi wkład wychowanie i edukację przyszłych pokoleń. To im powierzono odpowiedzialność za przyszłość i tożsamość pokoleń przybyłych i zrodzonych w Wielkiej Brytanii.

Book 180px

Profesor Tadeusz Radzik

Profesor Radzik odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, stypendysta i wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce i na świecie, w swojej karierze naukowej wiele miejsca poświęcał polskiej edukacji na Wyspach. Efektem tego są liczne publikacje dotyczące nie tylko diaspory nauczycielskiej, ale również całego przekroju i genezy edukacji w języku ojczystym poza granicami Polski.

Informacje z zarządu zrzeszenia

Listy wiodące odnośnie zaplanowanych imprez będą wysłane bliżej podanych dat.

W ubiegłym roku 2014, Zarząd ZNPZ przesłał do Kierownictwa szkół projekt otrzymany z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Instytutu Historii – „Polska Ojczyzna Jana Pawła II”, nauczanie przedmiotów ojczyźnianych polskich emigrantów w Europie Zachodniej na poziomie gimnazjalnym i licealnym z ogólną informacją o projekcie i formularzem zgłoszeniowym. Uniwersytet KUL do tego projektu zaprosił jako partnera naszą organizację. Zarząd ZNPZ przyjął zaproszenie z podziękowaniem i jako partner poparł ten projekt widząc wiele korzyści w ubogaceniu wiedzy dla naszej młodzieży w szkołach przedmiotów ojczystych i zachęca y uczniowie w określonym wieku przy poparciu Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców uczestniczyli w tym projekcie. Załączona informacja dotycząca projektu wyjaśniła cel i całą organizację tego przedsięwzięcia bez żadnych opłat przez rodziców czy szkoły. Natomiast wskazała jak wiele uczniowie skorzystają oprócz poszerzania wiedzy z naszej polskiej historii i całego dziedzictwa nagrodowego, może również wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie polską szkołą i wartościami, jakie polskie szkoły dają dzieciom poza krajem. Taką propozycję bezpłatnego uzupełniania i poszerzania wiedzy o kraju ojczystym, Zarząd ZNPZ jak najbardziej poleca dla naszej młodzieży tym bardziej, że prowadzi ten projekt KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Świętego Jana Pawła II, który tak bardzo ukochał naród polski, dziatwę, młodzież, ojczyznę-matkę. Pamiętajmy, że Święty Jan Paweł II jest wśród nas. On nas widzi i słyszy.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do biura ZNPZ lub na adres emailowy KUL-u, względnie telefoniczni do Polski.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd ZNPZ

Prezes – Irena Grocholewska

Szanowni państwo, Drogie Koleżanki, Koledzy, Dyrektorzy i Nauczyciele Polskich Szkół Przedmiotów Ojczystych na terenie Wielkiej Brytanii

Zarząd Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą życzy Koleżeństwu w nowym roku szkolnym 2015/2016 dalszej pomyślnej współpracy w naszych szkołach przedmiotów ojczystych, wiele zadowolenia, owocnych wyników z przekazu i utrwalania pięknej naszej ojczyzny z całym dziedzictwem narodowym oraz nauczania mowy ojczystej. Koleżeństwu życzymy dużo zdrowia i sił w tej trudnej lecz zaszczytnej pracy nauczycielskiej, zwłaszcza na obczyźnie. Równocześnie podajemy Koleżeństwu Kalendarium działalności ZNPZ w roku szkolnym 2015/2016 z prośbą o włączenie do planu zajęć szkolnych oraz zapraszamy do wspólnej działalności dla dobra naszych polskich dzieci i utrzymania szkolnictwa polskiego na najwyższym poziomie poza krajem.

Działalność ZNPZ jest widoczna i ceniona przez społeczność polonijną, jak również krajową. Proponowane przez Zarząd ZNPZ propozycje dla dziatwy i młodzieży są wielce edukacyjne, mające cele wychowawcze i społeczne, związane i dotyczące naszego kraju oraz naszej tożsamości z ziemią ojców. Są przemyślane, poszerzają i ubogacają wiedzę z zakresu historii i literatury polskiej, są ciekawe i zachęcające do zainteresowania się nową tematyką i znaczącymi postaciami polskiej literatury i historii. Działajmy razem, gdyż jest to tylko nasza polska sprawa.